De groenen in OCMW-land

dinsdag, november 29, 2011

Oproep aan syndicale delegatie, personeel en bestuur van OCMW Roeselare

Nooit gedacht dat ik zou moeten doen...

maandag, januari 01, 2007

Weblog afgesloten

Gezien mijn OCMW-mandaat afgesloten is wordt ook deze weblog beëindigd. Dit was dus mijn laatste bijdrage. Er komt iets nieuws, maar dit blijft nog even geheim. Voorlopig kun je mijn verdere belevingen volgen op www.groenroeselare.be .

Vele vele groeten.

Eddy

Externe audit - mijn politieke testament

Op de laatste zitting van de OCMW-raad werden de resultaten van de externe audit van het OCMW en het stedelijk ziekenhuis voorgesteld. Geen grote verrassingen. De lijnen die in het tussentijds rapport voorgesteld waren werden bevestigd. Voor het OCMW en het stedelijk ziekenhuis werden ook nieuwe structuren voorgesteld. Voor 95 % bevestigt de externe audit wat ik op deze website de laatste zes jaar uiteengezet heb. Ik zegde het, de meerderheid wist het, maar ze hadden een externe audit en 100.000 euro nodig om het te durven zeggen.

De externe audit beschouw ik als mijn politieke testament. Er zijn weinig raadsleden die zo duidelijk kunnen aangeven wat het resultaat van hun werk is. De zes jaar Groen! in de OCMW-raad hebben wel degelijk iets te weeg gebracht.

Op het einde van de OCMW-raad heb ik iedereen dan ook opgeroepen om de voorgestelde wijzigingen en veranderingen daadwerkelijk aan te pakken. Mij lijkt het ook belangrijk (belangrijker dan de analyse van de externe audit) dat het OCMW zich door externen laat begeleiden om dit veranderingsproces mee te ondersteunen. De veranderingen zijn immers niet vanzelfsprekend en zullen heel wat deining veroorzaken. Wat externe begeleiding daarbij zal zeker van doen zijn.

Mag ik het OCMW en het stedelijk ziekenhuis het allerbeste wensen. Voor een goed en geïntegreerd sociaal beleid in Roeselare is een sterk en open OCMW van doen. Ik weet dat binnen de organisatie alle potentie aanwezig is om dat te verwezenlijken. Zelf wil ik daar, als dat mogelijk is, zeker nog een steentje aan bijdragen. Het ga jullie allemaal verdorie goed.

Eddy

vrijdag, december 22, 2006

Speech op afscheidsdiner 21 december 2006

Beste voorzitter,
Beste secretaris,
Beste raadsleden,

Albert, André, Bart, Carlos, Daniël, Eric, Georges, Immanuel, Luk, Marie-Roos, Martine, Patrick, Ria

Jawel, alle voornamen juist, en in alfabetische volgorde.

Het is waarschijnlijk nogal ongewoon dat iemand van de raadsleden, en dan nog iemand van de oppositie het woord neemt. Het is dan ook een ongewone avond die een ongewone periode afsluit. Nood breekt wet, dus…

Ik herinner me nog levendig ons eerste etentje na de eerste zitting van deze OCMW-raad. Het moet in april 2001 geweest zijn. Ik zal niet opsommen wat er in het 2001 allemaal gebeurd is.
Eén ding toch, om in de voetstappen van de voorzitter te treden: er was 11 september. Twee torens, twee pijlers van het westen stuiken in elkaar, op enkele minuten, seconden tijd. Dan hebben wij er vanuit de oppositie toch net iets langer over gedaan om de twee pijlers van het OCMW onderuit te halen…

Terug naar april 2001. We sloten de avond af met een etentje in één van de rusthuizen. Op het einde van de avond, deed André zijn toer. Ook bij de nieuwtjes, de groentjes van de raad. André kwam zeggen dat het er op de OCMW-raad altijd zo gemoedelijk en familiaal aan toe ging. Dat we een groep vrienden moesten worden. En dat ik altijd vragen mocht en moest stellen.

Vooral dat laatste heb ik ter harte genomen. Meer dan velen onder jullie lief was wellicht. En gek genoeg, door te doen wat André mij gezegd had: vragen stellen, zijn wij

beste raadsleden,

nooit goede vrienden geworden. Met de één klikt het natuurlijk altijd beter dan met de ander. Maar we hebben de laatste zes jaar menige strijd gestreden. Wat we mee gemaakt hebben was een clash van generaties en van politieke cultuur, eerder dan van partijpolitieke programma’s en ideologie. Het ging wezenlijk over de manier van aan politiek doen. Wat ik (en ik denk een hele nieuwe generatie aan jonge politiekers) belangrijk vond en vind is openheid van bestuur, is een beslissing op basis van dossier, is een beslissing gedragen door de organisatie.

Dit wordt treffend geïllustreerd door het rapport van de externe audit. Ik beschouw dit rapport als mijn belangrijkste politieke bijdrage, als mijn politiek testament. Ik zou het zelf niet beter geschreven hebben. Maar ik ben natuurlijk ook stukken goedkoper.

Collega’s,

Ik wou vanavond het woord nemen. Niet om jullie nog eens de les te lezen. Al heb ik dit hier net misschien wel weer gedaan.

Er zit een soort klein schoolmeesterke/pastoorke in iedere groene, dat weten jullie wel.

Ik wou en wil jullie dus niet de les te lezen.

Ik wil jullie allen vooral mijn oprecht respect te tonen.
Waarmee ik ook meteen aangeef dat respect niet door één partij kan geclaimd worden.

We waren het vaak niet eens maar elk van jullie heb ik toch gewaardeerd:
- De tomeloze inzet voor de mensen van de voorzitter. Want hij is toch in de eerste plaats een mensenvriend. Altijd bezig met mensen, voor mensen.
- De deskundigheid en de hardnekkigheid van de secretaris. Een tegenstander van formaat.
- De inzet van vele van de OCMW-raadsleden in vele sociale organisaties. Ik zal ze niet allemaal opnoemen, want ik ken ze niet allemaal. Maar hoofdvogel en symbool voor deze inzet is wellicht Marie-Roos en haar tomeloze inzet voor Graancirkel.
- De felheid waarmee het OCMW door elk van jullie telkenmale verdedigd werd.

Het is de laatste zes jaar wellicht niet altijd gebleken, en daarom wou ik dit vanavond zeker goed maken: lang niet alles was/is slecht. Ge ziet, ik ben katholiek opgevoed, dit lijkt wel bijna een biecht. Maar dan geen verplichte biecht. Ik meen ze zeer oprecht. Hoed af voor elk van jullie.

Beste raadsleden,

Ik vermoed dat de voorbije legislatuur niet de meest onbesproken periode uit de OCMW geschiedenis zal geweest zijn. We hebben als raad een breukmoment meegemaakt. En breken gaat altijd gepaard met het nodige gedonder.

Na een fikse donderbui is er altijd ongelooflijk veel zuurstof in de lucht. De hele wereld ruikt dan naar nieuwe kiemkracht. Ik denk dat ik, mede namens jullie, het OCMW, ons OCMW, het allerbeste mag toewensen.

Mag ik jullie tot slot ook zowel in de politiek als in jullie persoonlijk leven het beste toewensen. Het ga jullie allemaal goed.

Dank.

Eddy

dinsdag, oktober 24, 2006

Externe audit

Vandaag eindelijk een relaas van de externe audit van Deloitte gehoord.

Als je deze weblog leest dan ken je al 80 % van het verhaal en de gemaakte analyses.
Haal er emotie uit weg en voeg enkele stadshuiswoorden toe en dan heb je de tussentijdse rapportage van Deloitte.

Dat doet me uiteraard veel deugd. Moet ik geen commissie of een percentje aan Deloitte vragen?

Maar het doet ook verschrikkelijk veel pijn. Het enige raadslid dat de problemen op een systematische en consequente manier aangekaart heeft wordt weggestemd. Dan laat ik de steun die ik van bepaalde raadsleden in mindere of meerdere mate op bepaalde punten gekregen heb even ter zijde. Vergeef je me dat?

Ik zou de studie geweld aan doen als ik hier meer gedetailleerd op in ga. Toch nog dit. Er staat heel wat te gebeuren, er zal heel wat veranderen. Ik hoop dat iedereen hier aan meewerkt. Ten volle. De volgende maanden zijn één grote kans voor verandering (met veel valkuilen). Grijp ze!

Eddy

donderdag, oktober 19, 2006

Vanavond op de OCMW-raad

Vanavond op de OCMW-raad was er een heel speciale sfeer.
Heel weinig leden van deze raad komen in 2007-2012 terug. Certitude is Immanuel Dereuse (Vlaams Belang). De rest tast blijkbaar nog een beetje in het duister.
We moeten nog drie maanden vrienden zijn en op 21 december is er een afscheidsfeestje in de Ooievaar!

Heikele punten vanavond waren:

1. De goedkeuring van de nieuwbouw voor het OCMW.

Geheel in de stijl van deze raad gebeurde dit zonder dossier. De plannen zijn nochthans al getekend. Detail we weten eigenlijk nog niet voor wie. Omdat dit toch al te gortig was, diepte de voorzitter nog vlug een blaadje op. Eindconclusie van zijn bedenkingen: de REVA-dienst gaat naar de nieuwbouw. En toegegeven daar zijn wel argumenten voor, maar...
- niemand op de raad heeft zich afgevraagd hoeveel dit gaat kosten ?
- er zijn geen gegevens beschikbaar over de werkelijke behoeften (er is wel een duidelijk aanvoelen en feiten dat er plaats tekort is, maar hoeveel en voor wie?)
- hebben we behoefte aan burelen, vergaderzalen, ontvangsruimtes, koffiekamers, landschapsbureaus,....? niemand die het blijkbaar weet?
- waarom daar bouwen ? en niet op bijvoorbeeld de garage vereenhooghe of nog een andere plek ?
- wat met het ziekenhuis? Belemmert deze keuze het uitbouwen van het stedelijk ziekenhuis (ook telkens op zoek naar nieuwe ruimte)
- kan het OCMW niet beter een volledig nieuwe bouw zetten ? en zo ruimte maken voor het ziekenhuis?
- vele vragen geen antwoorden, maar dat waren we al gewoon ?
- en deze mensen worden dus dik herkozen...

2. De optimalisatiestudie

Weer maar eens was er niemand om die studie toe te lichten.
Een uitleg dat het bureau Deloitte niet bereikbaar en niet beschikbaar is/was.
Voorzitter/secretaris zeggen dat ze er niets aan kunnen doen.
Een brief van de ontvanger moest dit bevestigen.
In die brief staat trouwens een zware fout. De raad zou de vorige keer immers besloten hebben dat een schriftelijke toelichting zou volstaan. De raad heeft dit echter allesbehalve besloten. Dit is de waarheid geweld aan doen!

Daarom zijn ze natuurlijk niet minder verantwoordelijk. Zij moeten de beslissingen van de OCMW-raad opvolgen en doen uitvoeren.
Enfin, de hele raad, in min of meerder mate kwaad. Er komt volgende week een speciale vergadering betreffende de optimalisatiestudie.

3. En ook nog;

Op de volgende raad in november staan gepland:
- hoorzitting Sociale Dienst
- advies evaluatieprocedure secretaris

woensdag, oktober 11, 2006

OCMW-raadslid zoekt mandaat

Een OCMW-raadslid met ervaring zoekt een nieuw mandaat.

Dit OCMW-raadslid kan volgende kwaliteiten voorleggen:
- zes jaar ervaring als OCMW-raadslid
- grote kennis van en goede contacten in het sociale veld in Roeselare
- kennis en betrokkenheid op de werking van OCMW en Stedelijk Ziekenhuis
- ligt aan de grondslag van het omvormingsproces binnen OCMW en Stedelijk Ziekenhuis
- een dossiervreter
- een behoorlijk scherpe pen
- altijd bereid tot een inhoudelijke discussie
- gesprek en dialoog staan voorop

Referenties:
http://groenenocmw.blogspot.com

Motivatie:
- dit OCMW-raadslid zou zielsgraag zijn job verder zetten binnen het OCMW

Het OCMW-raadslid stelt wel volgende vereisten
- openheid. Wat gezegd moet worden moet gezegd worden. Eerst en vooral op de vergaderingen die er toe doen.
- onafhankelijke/kritische stem kunnen blijven vertolken.

Geïnteresseerde politieke partijen kunnen zich aanmelden bij ondergetekende.

Eddy

zondag, oktober 08, 2006

Tien stemmen

Wat moet ik nog zeggen? De kiezer heeft me het zwijgen opgelegd.
Het scheelt uiteindelijk 10 stemmen voor die zo belangrijke tweede zetel.
Tien!

Wat voel ik?

Teleurstelling. Wat heeft het allemaal voor zin?
Trots. Op wat wij de voorbije zes jaar gepresteerd hebben.
Beschaamd. Ten opzichte van de sympathisanten en de familie.
Warm. Van de vele hartelijke steun (tijdens de afgelopen zes jaar, tijdens deze campagne, vanavond)
Kwaad. Hoe is het mogelijk? Ik had nog zoveel willen doen en bijdragen.
Verdwaasd. Ik begrijp het niet.
Dankbaar. Voor alle stemmen. Voor iedereen op de lijst. Voor alle ongelooflijke steun.
Hoopvol. Want vanavond al hebben zich nieuwe mensen aangeboden. Er zit nog veerkracht en kiemkracht in Groen!

Analyse

1. We gaan mee in een nationale dalende tendens ten opzichte van 2000.

2. We hebben zelf gefaald, lees we zijn niet krachtig genoeg, om daar bovenuit te komen. Wat in Gent (DUA) of in Mortsel (Pira) wel kan. We moeten eens open spreken over wat we hieraan kunnen veranderen.

3. Een kartel met SPa had wellicht 8 en misschien 9 zetels opgeleverd. Samengeteld zou dit kartel 9 zetels halen, de VLD zou slechts 4 en de CDenV maar (?) 17 zetels halen. Zo'n partner was voor de CDenV bijna niet te negeren. Nu zal de SPa, als ze al aan zet komen, toch wel weinig kunnen vragen.

4. We verliezen, denk ik, vooral aan een voor onze potentiële kiezers zeer aantrekkelijk CDenV. En dan denk ik vooral aan Luc Martens, Griet Coppé en anderen...
En daar valt mee te leven.

5. We halen met vier trekkers mooie voorkeurstemmen: 615, 558, 537 en 481. Met deze voorkeurstemmen waren we verkozen op de Spa-Spirit lijst; waren er drie verkozen op de VLD lijst... Toch niet slecht.

En nu maar gaan slapen zeker?
Slaapwel Roeselare.

woensdag, oktober 04, 2006

Kies je voor een krachtige stem in de OCMW-raad?

De bal ligt nu volledig in jullie kamp.
Als politieker/kandidaat ben ik na zes jaar hard werk en de laatste weken campagnevoeren uitgeteld en uitgesproken. Alles is gezegd.

Nu moeten jullie spreken!
Jullie bepalen of Groen! nog een krachtige stem binnen de OCMW-raad krijgt!


Alles is gezegd. En toch,... ik voel de drang om het nog eens te zeggen.

Er zijn vele redenen om op Groen! te stemmen:
- we waren zes jaar lang de krachtigste stem op de OCMW-raad
- we waren zes jaar de meest actieve fractie in de gemeenteraad
- we hebben een zeer mooi en evenwichtig programma (zoek bij de sommige andere partijen maar eens naar dat programma)
- we hebben antwoorden op de grote uitdagingen voor Roeselare (groene ruimte, verkeer, sociaal beleid,...)

Hopelijk wordt er zondag klare taal gesproken!

maandag, oktober 02, 2006

Gesprek komt op gang: prima!

Ik verneem dat de standpunten die ik op deze weblog ingenomen heb betreffende de toekomst van het OCMW en het stedelijk ziekenhuis voer zijn voor interne gesprekken over de toekomst van beide instellingen. Ik kan dit alleen maar toejuichen. Deze discussies moeten gevoerd worden. Beter vroeger dan later, beter van onderuit dan van bovenaf. Ik kan enkel maar aanmoedigen om deze gesprekken verder te zetten.

De voorstellen die ik geventileerd heb zijn trouwens niet te nemen of te laten. "Je moet een ezel zijn om nooit van gedacht te veranderen". Integendeel, ik zou niet liever hebben, dat jullie voer leveren (argumenten ontwikkelen) voor andere betere pistes.

Ik denk dat één ding duidelijk is. Het moet anders. Openheid, samenwerking en een duidelijke inhoudelijke visie moeten daarbij de kernwoorden worden. Hoe we dit invullen zal samen moeten gebeuren.